lnwshop logo

อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี

อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี
อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 1อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 2อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 3อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 4อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 5อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 6อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 7อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 8อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 9อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 10อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 11อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 12อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 13อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 14อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 15อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 16อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 17อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 18อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 19อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 20อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 21อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 22อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 23อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 24อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 25อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 26อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 27อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 28อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 29อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 30อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 31อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 32อูคูเลเล่ Ukulele NoteP (ของนทเดอร์สตาร์) รุ่น Pear Shape ทรงแพร์ LongNeck (Concert) Solid Maple สาย Aquila พิเศษแถมกระเป๋าผ้าหนานุ่ม จูนเนอร์และปิ๊กอัพฟรี thumbnail 33
หมวดหมู่ NoteP
ราคาปกติ 7,500.00 บาท
ลดเหลือ 5,625.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 21 ก.ย. 2556
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

Pear Shape Model Ukulele

Top/Back/Side : ไม้เมเปิล (ไม้แท้)

Strings : Aquila

อูคูเลเล่ของนทเดอร์สตาร์ : ขอบคุณที่ช่วยกันขับเคลื่อน "ดนตรี" เป็นเจ้าของ Ukulele ของนท ได้ที่นี่นะค่ะ

*ฟรีกระเป๋าผ้าหน่านุ่มพิเศษ 

Trademark : ส่วนหัว ลายเซ็นแกะสลัก

Tunners: โครเมี่ยม

์Nut : กระดูกวัว

fingerboard/Brigde : ไม้ประดู่

ฺBinding : หอยมุก

Strings : อากีล่า

Saddle : กระดูกวัว

ลักษณะเสียง : ให้เสียงที่ใส และกังวาน

*ฟรีของขวัญพิเศษจากนท พร้อมลายเซนต์ นท เดอร์สเตอร์7

ขออภัยค่ะ ขอแถมบางรายการอาจหมด กรุณาติดต่อทางร้านก่อนการสั่งซื้อนะค่ะ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
มิว
มิว
1.46.66.x
26 มี.ค. 2559 11:37 น.
หัวข้อ :ยังมีของอยู่ไหมคะ อยากได้มากๆเลย
รออยู่นะคะ
ต่าย
ต่าย
101.108.6.x
4 ต.ค. 2556 11:11 น.
หัวข้อ :
ต่ายได้ตัวแพร์ตัวสุดท้ายมาอ่ะค่ะ มีกระเป๋าใส่มันรึยังค่ะ จะได้ไปเอาอ่ะคะ พอดีมีพี่อยู่ที่พิษณุโลกตอนนี้พอดีค่ะ
ขออภัยครับ อูคูเลเล่ นทพี อูคูเลเล่และของแถมทุกรายการ สินค้าขาดสต๊อกครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
4 ต.ค. 2556 13:04 น.
ปุยนุ่น
ปุยนุ่น
14.207.189.x
16 ม.ค. 2556 19:25 น.
หัวข้อ :เสียงของตัวแพร์ เป็นเสียงอย่างไรคะ?
อยากดูคลิดทดลองเสียงน่ะคะ รบกวนหน่อยนะค่ะ อยากฟังเสียงตัวจริงดูคะ
ลองดูคลิปนี้นะครับ http://www.youtube.com/watch?v=PaJm3XK3tqc ^__^
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
16 ม.ค. 2556 19:55 น.
ออมสิน
ออมสิน
171.4.59.x
5 ม.ค. 2556 20:14 น.
หัวข้อ :ทรงแพร์กับทรงกลม แต่งต่างอย่างไรค่ะ
ทรงแพร์ ทรงกลมต่างกันมาก
ตัวไม้ Solid Mahogany
ตัวแพร์ Solid Maple และคอจะยาวกว่าเป็นแบบ long neck ครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 ม.ค. 2556 23:59 น.
แอ๊น
แอ๊น
171.7.44.x
5 ม.ค. 2556 17:08 น.
หัวข้อ :อูคูเลเล่ notep
อยากจะทราบว่า อูคูเลเล่ทรงแพร์หมดรึยังค๊ะ ไม่เห็นมีปุ่มสั่งซื้อเลยค่ะ
สินค้าขาดสต๊อกชั่วครับ ถ้าสนใจทางร้านจะเช็คสินค้าให้นะครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 ม.ค. 2556 23:58 น.

คุณสามารถเลือกชำระค่าสินค้า ด้วยหลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้

วิธีการชำระเงินของลูกค้าผ่าน Counter Service (7-eleven)

payme flow รับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7 eleven) ง่ายนิดเดียว!!

ขั้นที่ 1 ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากร้านของคุณตามปกติ

ขั้นที่ 2 เลือกวิธีการชำระเงินด้วย Paysbuy

ขั้นที่ 3 เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการชำระเงิน

ขั้นที่ 4 เลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven) และกรอกข้อมูล หลังจากนั้นกดดำเนินการต่อ

ขั้นที่ 5  หากเลือกรับรหัสชำระเงินทาง SMS ลูกค้าก็จะได้รับรหัสที่สามารถนำไปยื่นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อขอชำระค่าบริการได้เลยค่ะ แต่หากต้องการนำใบไปยื่นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากกดดำเนินการต่อแล้วก็จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดๆต่างๆให้ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจะได้ใบแจ้งค่าสินค้าและบริการ ที่จะสามารถนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เช่นกัน เพียงเท่านี้ท่านลูกค้าก็จะสามารถชำระค่าบริการผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้วค่ะ  

* ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการการชำระเงินแต่ละราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินอื่นๆ

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

การชำระสินค้าในช่องทางนี้ จะมีอายุ 1 วัน นับจากการทำรายการ หลังจากนั้น รายการจะหมดอายุ และระบบจะยกเลิกรายการโดยอัตโนมัติโดยทันที ท่านไม่สามารถชำระเงินได้ กรุณาทำรายการสั่งซื้อใหม่

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การแจ้งชำระเงินจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเราทราบถึงการชำระเงินของลูกค้าซึ่งจะเป็นการเพิ่มรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บ คลิ๊กที่นี่ เพิ่อแจ้งชำระเงินทันที กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับวิธีการแจ้งชำระเงินอื่นๆ นะคะ

ขอบคุณที่ใช้บริการและให้ความไว้วางใจซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านอู๊คพิดโลกค่ะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินกับสินค้าที่ท่านได้รับนะค่ะ

ด้วยความเคารพ

ร้านอู๊คพิดโลก

| ความช่วยเหลือและคำถามที่พบบ่อย | เงื่อนไขและข้อตกลงของทาร้าน | นโยบายความเป็นส่วนตัว |

ธ.กสิกรไทย สาขาพิษณุโลก ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพิษณุโลก ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาพิษณุโลก ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาพิษณุโลก ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.4% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม1,157,170 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด706,317 ครั้ง
เปิดร้าน25 ม.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท13 มี.ค. 2561ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
เลขที่บัญชีเพื่อชำระสินค้า
  ชื่อบัญชี : ธีระพล (Dhirabol)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย 
สาขา พิษณุโลก
107-2-89629-3
ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขา พิษณุโลก
569-247841-5
ธ.กรุงเทพ 
สาขา พิษณุโลก
263-5-36920-6
  ธ.กรุงไทย
สาขา พิษณุโลก
601-1-16747-0
logo PayPal logo VISA logo Master Card logo JCB logo American Express logo HSBC logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB logo Counter Servicelogo 7-Eleven logo Tesco Lotus
สั่งอูคูเลเล่ง่าย จ่ายก็ง่าย ผ่าน เซเว่นฯ

- รับ SMS เข้ามือถือ เป็นรหัส PAYCODE 15 หลัก
- แจ้งพนักงาน พิมพ์รหัส 15 หลัก เพื่อชำระเงิน
- ชำระเงิน และรอรับสินค้าได้ ภายใน 2 วันทำการ

Ukulele Free EMSรับสั่งอูคูเลเล่ online 24 ชั่วโมง สนทนาออนไลน์ และโทรสอบถามได้ในเวลา จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 -19.00 ตอบอีเมล์ทุกๆ วัน ภายใน 12 ชั่วโมงสั่งซื้อทาง Line อูคูเลเล่ ราคาถูก อู๊คพิดโลก

ติดต่อเราได้ทันที

083-2142324, 055-216867
facebooktwitter
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก